Energi/varmepumper

Det bliver belønnet at tænke i energibesparelse, når du bygger nyt. Bygger du et lavenergihus, kan du undgå den offentlige tilslutningspligt til gas og fjernvarme. Det er både en god forretning for dig og godt for miljøet. Derfor har vi i øjeblikket stor efterspørgsel på at få installeret jordvarmepumper ved nybyggeri. Pumperne er blevet meget bedre og bliver anbefalet fra flere sider.

I Jannik Lynge VVS & Blik holder vi os hele tiden opdateret omkring alternativ energi, og vi er ikke i tvivl om, at lovgivningen i fremtiden vil blive mere og mere gunstig over for de alternative energikilder.

Så hvorfor ikke være på forkant med udviklingen allerede nu?

Vi tilbyder bl.a.

  • Installation af jordvarmepumpe.
  • Luft/luft eller luft/vandvarmepumpe.
  • Installation af solceller og solvarme.
  • Installation af biobrændselsanlæg.
  • Installation af biooliekedler. ( Bioolie = bio som er tilsat bildiesel i ren form ) 

Bio-olie

Bio-olie er den olie man blandt andet tilsætter i bil diesel. Når vi snakker om bio-olie er den i ren form, og et godt alternativ til alm. fyringsolie. Prisen ligger i nærheden af alm. fyringsolie. Olien har en lidt mindre brændværdi end alm. fyringsolie. Der anvendes en alm. oliebrænder til fyring med bio-olie. Bio-olien giver en række fordele i forbindelse med udskiftning af varmeanlæg samt tanke, og kan være et godt alternativ til pillefyr og varmepumpe. Til tider vil man have en samlet gevinst, hvis man tager den samlede driftsøkonomi over 20 år. Vi giver gerne et tilbud på udskiftning af din varmekilde.

Varmepumper

Varmepumper bliver installeret mere og mere i det danske samfund. Der er flere typer varmepumper, som luft/luft, Luft/vand og væske/vand (jordvarme). Det kan være forskelligt hvilken løsning der er bedst. Det kommer blandt andet an på Jeres behov, husets varmetab, samt beskaffenhed af Jeres centralvarme anlæg. Moderne varmepumper kan godt levere en fremløbs temperaturer på 55-65 grader. Men det er på bekostning af energiforbruget. den er mest økonomisk hvis den kan kører nede omkring 40 grader, men dette kræver også at centralvarme anlægget er dimensioneret efter dette. Det er derfor meget vigtigt at gå ind og vurdere anlægget inden valg af varmepumpe. Det kan være det er en fordel man supplerer med en varmepumpe (hybridanlæg), eller vælger anden opvarmningsform, hvis anlægget bagved ikke er egnet til varmepumpe, eller laver en tilpasning af centralvarmeanlægget. Luft/luft varmepumpen er en lidt anden størrelse, som kan være godt supplement til eksisterende fyringsanlæg til en overkommelig pris. Den kan både anvendes i boliger, sommerhuse, værksteder og lagerhaller. I sommerhuse er den en god løsning, hvis man gerne vil have lidt varme på om vinteren, for at holde det frostfri, og have den komfort at man kan vælge og køre den over en app. så man kan styre den hjemme fra, så man ikke kommer til et helt koldt sommerhus. Det er lovpligtig at lave service på en varmepumpe, hvis den har over 1 kg. kølemiddelfyldning, det er væsentlig og overholde dette både for miljø og men ikke mindst økonomi. Viste du at en luft til luft varmepumpe kan blive mere uøkonomisk end en el-radiator i værste fald ??Så overvejer du en varmepumpe eller service af denne, så er vi gerne behjælpelige. Og vi sælger ikke kun varmepumper, men også mange andre energikilder, så derfor kan vi være med til at finde den helt rigtige kvalitets løsning netop til dig. Ring for evt. tilbud.

Pillefyr / stokkerkedler

Er en af de billigste fyringsformer, pille priserne pr. kwh. er ca. det halve af gas og olie. Moderne pille kedler er i dag med selvtænding og delvis selvrensene. Man skal være opmærksom på, hvis man vælger en ny pille kedel i dag, så er røgtemperaturen så lav, at der typisk er brug for en stålforing, hvis man anvender den eksisterende skorsten. Så tag en snak med din lokale skorstensfejer inden udskiftningen, så du ikke ender i problemer. Man skal være opmærksom på, hvis man vælger denne opvarmningsform, så kræver det lidt mere af en selv. Man skal fylde piller på, have en i baghånden der kan gøre det, hvis man skal på ferie alt efter silo størrelse. Samt man skal rengøre forskellige ting ugentlig, hvis man ønsker den optimale drifts økonomi. Ligeledes skal man overveje opstillings sted pga. af aske og pille støv. Ønsker du pris på en ny kvalitets kedel står vi altid klar.

Fastbrændselskedler

Fastbrændsel kan være en god løsning til dig, der ikke har noget imod at der er lidt arbejde i at få varmen. Har du mulighed for gratis brændsel til denne, kan det jo give god mening med denne type kedel. Man skal være opmærksom på at man næste altid i dag vil kombinere denne type kedel med en akkumuleringstank. Både for at man ikke skal fyrer hele tid, men også for at opnå en ordentlig forbrænding for at skåne miljøet. Vi giver gerne pris på din næste varmeløsning i en god kvalitet.

Finansiering 

Har du brug for dette, så har vi samarbejde med Resurs Bank omkring bl.a.  finansiering  energirenovering til fordelagtige priser. Så hold ikke igen, hvis du ønsker et tilbud med finansiering.